Annual Report

Годишният доклад ви дава възможност да се запознаете с фактите и цифрите от последната стопанска година, както и с най-важните ни събития. Освен това можете да намерите препоръки за услугите, които GrECo Group предоставя на своите клиенти. Казусите са от различни индустрии и региони на GrECo.

FOODprint

В последното издание на списанието за клиенти на GrECo в областта на хранително-вкусовата промишленост FOODprint поставяме акцент върху ключово предизвикателство, пред което е изправена тази индустрия: въздействието на изменението на климата. Разглеждаме предстоящите разпоредби на ЕС, проучваме постиженията в застрахователния сектор и наблюдаваме алтернативни рискови и застрахователни решения.

FORWARD

С гордост представяме FORWARD, най-новата ни публикация за клиенти, посветена на логистиката и транспорта. FORWARD е кулминация на задълбочени изследвания и практически опит, предназначени да дадат възможност на транспортни и логистични фирми от всякакъв мащаб. Тази изчерпателна публикация представя най-съвременни идеи и стратегии, които дават възможност на бизнеса да постигне несравним растеж и успех в днешната динамична и конкурентна среда на транспорта и логистиката.

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 5 04 04 – 175