GrECo Group изпълнява своята корпоративна отговорност от много години. В продължение на десетилетия сдружението с нестопанска цел GrECo Foundation подкрепя социално слаби или нуждаещи се хора. Наскоро нашите дейности в областта на корпоративната отговорност бяха разширени до теми, свързани с околната среда и човешките ресурси.

Gabriele Andratschke

Head of Group Human Resources

T +43 664 962 39 18

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 5 04 04 – 175