Ние сме частен семеен бизнес от самото начало. Нашата независимост е привилегия: ние не носим отговорност пред борсовите анализатори или цените на акциите, ние се ангажираме само да посрещнем нуждите на целевите групи на GrECo.

Управителен съвет

Георг Нойбранд

Финансов директор

Роден през 1966 г. Става част от  GrECo Group през 1986 г. Георг е член на Изпълнителния съвет на GrECo International Austria от 2004 до 2011 г. От 2009 г. той е член на Изпълнителния съвет на GrECo International Holding.

Winter Georg GrECo Group

Георг Винтер

Изпълнителен директор

Роден през 1977 г. След обучение по индустриално инженерство във Виенския технологичен университет и ангажимент в чужбина, той започва в застрахователната индустрия като консултант по риска в AON през 2004 г. През 2009 г. става ръководител на глобалния бизнес отдел в AON във Виена . През 2011 г. той се присъединява към групата GrECo, отговаряща за Risk & Insurance Technique на 16 пазара в ЦИЕ/ЮИЕ/ОНД. От 2012 г. е член на Изпълнителния съвет и главен технически директор на групата. Сертифициран риск мениджър съгласно ONR 49003.

Ante Banovac, GrECo Head of Group Sales & Market Coordination

Анте Бановац

Главен оперативен директор

Анте има диплома по Общ мениджмънт и е сътрудник на Chartered Insurance Institute (Великобритания). През 1995 г. започва кариерата си в Nuernberger Allgemeine Versicherung в Мюнхен. През 2000 г. основава Apollo Insurance Solutions и действа като управляващ партньор. От 2010 г. до 2014 г. той е управляващ директор на компания за търговия на дребно в Италия, след което се присъединява към GrECo като пазарен координатор SEE. През 2018 г. става ръководител на Групови продажби и пазарна координация. От 2022 г. е главен оперативен директор на GrECo Group.

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 664 548 55 58