Независима семейна компания

GrECo Group е независима семейна компания. Семейство Нойбранд е негов мажоритарен собственик от почти 50 години и ще остане начело и в бъдеще. Нашата независимост е основен аспект на корпоративната стратегия и ключ към дълготрайния успех на GrECo.

Надеждност и стабилност – устойчива корпоративна стратегия

Като компания, управлявана от едни собственик, GrECo е известна със своята надеждност, стабилност и независимост. Тази независимост е привилегия, защото ние оставаме незасегнати от променливите влияния на капиталовите пазари и не се занимаваме с анализатори на фондовия пазар или цените на акциите. Ние сме свободни да се фокусираме единствено върху задоволяването на нуждите на нашите клиенти. Това не само ни прави много издръжливи, но и допринася за нашата отлична финансова сила чрез силна собствена капитализация.

Членове на семейството в ключови функции

Като компания, управлявана от собственик, GrECo е известна със своята надеждност, стабилност и независимост. Основателят Фридрих Нойбранд, синовете му Георг и Фриц, както и внукът Маркус са част от семейния екип.

Фридрих Нойбранд е бил начело на групата в продължение на повече от 40 години и наскоро се оттегли в ролята на собственик. Неговият син Фриц е председател на Надзорния съвет и отговаря основно за продължаващата интернационализация на Групата.

Георг Нойбранд ръководи отдел „Финанси и администрация“ в двойната си роля. Той отговаря за финансовата сила на GrECo и ръководител  на административните процеси и процедури, които гарантират качеството на нашите услуги.

Наскоро Маркус Нойбранд се присъедини към семейната компания. Той е отговаря за дигиталната сфера на семейството и участва в дигитализацията на търговските проекти, както и в административните процеси.