Публикувано от:           

Греко БЪЛГАРИЯ ЕООД
1612 София, България
ул. „Юнак“ № 11-13, ет. 7
Тел.: (+359 2) 423 33 22


ИН по ЗДДС: BG 121 707 777
Лиценз № 266-ЗБ/23.11.2010 г.


Предмет на дейност:
Греко БЪЛГАРИЯ е част от ГРЕКО ИНТЕРНЕШЪНАЛ застрахователен брокер на всички видове застрахователни продукти, включително имуществени застраховки, транспортни застраховки, финансови рискове, автомобилно застраховане, строително-монтажни рискове, морско застраховане, авиационно застраховане, застраховки живот и злополука, пенсионно застраховане, здравно застраховане, застраховки отговорности, презастраховане и др.

The company has no direct or indirect participation (of more than 10 %) in the voting rights or the share capital of an insurance company. No insurance company or its mother company is participating (with more than 10 %) in the voting rights or the share capital of the company.
The advice given by the company is based on fair and professional analysis of the insurance market as requested by Art. 28 (3) Austrian Broker Act.

Member of Austrian Chamber of Commerce WKO, Vienna branch, Vienna division of professional association of insurance brokers and insurance consultants.

Оповестяване на устойчивостта съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 10.03.2021

Ние следваме независима стратегия за устойчивост, в рамките на която, доколкото е възможно, вземаме предвид възможните неблагоприятните въздействия от инвестиционните решения. При това, доколкото можем, ние включваме възможни развития в областта на околната среда, социалното и корпоративното управление, които действително или потенциално могат да имат значителни отрицателни въздействия върху стойността на инвестицията. Особено внимание отделяме на следните области: закупуване или наемане на офис площи, доставка на бизнес оборудване, ИТ и фирмени превозни средства.

За момента не разполагаме с достатъчно прозрачна информация за застрахователните продукти, за да можем адекватно да оценим неблагоприятните ефекти на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост. Ние непрекъснато наблюдаваме по-нататъшното развитие на законодателството, както и мерките на застрахователната индустрия и, след предоставяне на съответната информация, ще вземем предвид възможните отрицателни ефекти от инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, когато съветваме нашите клиенти.

В рамките на нашата политика за възнагражденията ние непрекъснато анализираме получените и отпуснати възнаграждения. Досега факторите за устойчивост не бяха взети предвид, тъй като това не беше обичайно на нашия пазар.
Ако по-нататъшните правни  промени позволяват или изискват съблюдаването на такива фактори, ние ще проверим прилагането на съществуващите или бъдещите възнаграждения и ще осигурим съответното оповестяване.