Групата GrECo управлява 68 дъщерни дружества в 17 страни с повече от 1200 служители от централата си във Виена и е глобално представена в над 200 страни чрез GrECo nova.

Headquarters
GrECo International Holding AG
Elmargasse 2-4
1190 Vienna
Phone: +43 5 04 04-0
office@greco.services

GrECo Bulgaria EOOD
11-13 Yunak Str., fl. 7
1612 Sofia
Hristo Charkov
Phone: +359 2 423 33 22
Mobile: +359 888 810 100
h.charkov@greco.services

Нашите офиси

Доверието и близостта характеризират отношенията ни с клиентите. В съчетание с широк спектър от специалности и опит, това ни дава възможност да преценим прецизно рисковете и да адаптираме и оптимизираме рисковите и застрахователните разходи за нашите клиенти.

Намерете най-близкия до вас и вашата компания офис!

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 664 548 55 58