Draudimas yra ir buvo veiksmingiausia priemonė energetikos įmonių rizikai perskirstyti. Tai ekonomiškai efektyvus būdas pakeisti kapitalą, apsaugoti pinigų srautus, palengvinti finansavimą ir išlaikyti investuotojų pasitikėjimą.

Pawel Kowalewski

Group Practice Leader Energy, Power and Mining

T +48 507 085 066

Susidomėjote mūsų paslaugomis?

Turime didelę tarptautinę patirtį visoje rizikų valdymo proceso vertės grandinėje.