Kad įmonė sėkmingai veiktų, svarbu ne tik kapitalas, bet ir žinios bei kompetentingi darbuotojai. Svarbus sėkmės veiksnys yra tinkama įmonės apsauga nuo įvairių rizikų. Finansinės turto, įrangos, mašinų ir atsargų praradimo pasekmės gali kelti grėsmę įmonės gyvavimui.

O kai nuostoliai nėra iš karto atlyginami, dėl jų gali būti apribota arba nutraukiama įmonės veikla. Praktiškai tai reiškia, kad prarandamos pajamos, o fiksuotos išlaidos nuomai, atlyginimams ir mokesčiams patiriamos ir toliau. Verslo nutrūkimo draudimas apsaugo nuo finansinių nuostolių, nes kompensuoja trūkstamas maržas bei negautą pelną.

Nathalie Vantieghem

Group Practice Leader Property & Engineering

T +43 664 96 24 048