Direktorių ir vadovų atsakomybės (angl. D&O) draudimas apsaugo įmonės vadovus ir stebėtojų tarybos narius nuo finansinių nuostolių dėl jų  asmeninės atsakomybės, jei partneriai, akcininkai, kreditoriai ir klientai juos raštu laikytų atsakingais. Šis draudimas visų pirma suteikia apsaugą nuo civilinės atsakomybės reikalavimų pagal civilinę teisę. Bendrovės vadovai ir stebėtojų tarybos nariai yra atsakingi prieš savo bendrovę (vidinė atsakomybė) ir prieš trečiuosius asmenis  (išorinė atsakomybė).

Susidomėjote mūsų paslaugomis?

Išmanome klientų poreikius!

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 664 962 39 17