Naše nezávislost zaručuje stabilitu a předvídatelnost.

Kdo jsme
Už od samého začátku jsme rodinný podnik v soukromém vlastnictví. Naše nezávislost je velkou výhodou, protože se nemusíme zodpovídat burzovním analytikům ani se řídit cenami akcií. Proto je naším jediným závazkem uspokojování potřeb cílových skupin společnosti GrECo.

Díky naší rozsáhlé síti, průkopnické práci v oblasti CESEE a důvěře, která nám byla projevena, jsme se v tomto regionu stali předními pojišťovacími zprostředkovateli a poradci. Na tuto pozici jsme jako rodinný podnik se silnými evropskými kořeny obzvláště hrdí.

Co děláme
V našich řešeních pro řízení rizik a pojištění v průmyslu, obchodu a veřejném sektoru klademe důraz na individualitu. Ve společnosti GrECo zajišťujeme optimální zabezpečení zaměstnaneckých, provozních a finančních rizik klientů a řídíme tato rizika na všech úrovních.

Naše vztahy s klienty charakterizuje důvěra a osobní přístup. Ve spojení s širokou škálou specializací a odborných znalostí nám to umožňuje přesně vyhodnotit rizika a přizpůsobit a optimalizovat rizika a náklady na pojištění pro naše klienty.

Rodinní příslušníci na klíčových pozicích

Součástí rodinného týmu je zakladatel a předseda dozorčí rady Friedrich Neubrand, jeho synové Georg a Fritz, a také jeho vnuk Markus.

Fritz a Georg Neubrandovi jsou členy představenstva holdingové společnosti GrECo. Ve své dvojí roli vedoucího obchodního oddělení je Fritz Neubrand zodpovědný především za pokračující expanzi skupiny na zahraniční trhy. Dalším důležitým hnacím mechanismem pro rozvoj podnikání jsou fúze a akvizice. Toho je příkladem nedávný projekt v Pobaltí nebo již dokončený projekt v oblasti zprostředkování specializovaného pojištění.

Georg Neubrand zastává dvojí roli jakožto vedoucí finančního a administrativního oddělení. Dbá na finanční sílu společnosti GrECo a je hlavním tvůrcem administrativních procesů a postupů pro zajištění kvality služeb.

Nově se k rodinné společnosti připojil i Markus Neubrand. Je technickou hlavou rodiny a podílí se na digitalizaci obchodních projektů i administrativních procesů.

Preloader