Potencjał energetyczny polskiej części Morza Bałtyckiego uznaje się za jeden z największych w regionie. Z tego właśnie powodu MFW mają stać się kluczowym elementem polskiego systemu energetycznego.

Rosnące w ałej Europie ceny prądu oraz zobowiązania wynikające z polityk klimatycznych sprawiają, że energetyka zwraca się w kierunku energii odnawialnej. Za szczególnie perspektywiczne uważa się morskie farmy wiatrowe (MFW). Farmy na morzu pozwalają na generowanie ogromnych mocy z wykorzystaniem przestrzeni do tej pory niezagospodarowanych.
 
W artykule opublikowanym w Miesięczniku Ubezpieczeniowym Michał Olszewski poszukuje odpowiedzi na następujące pytania:

  • Dlaczego MFW wymagają odpowiedniego zakresu ochrony ubezpieczeniowej?
  • Jakie inne produkty są rozpatrywane przez inwestorów?
  • Na jakie zagrożęnia narażone są projekty morskich farm wiatrowych?
  • Jak wygląda rynek ubezpieczeniowy w tym segmencie?

Artykuł można pobrać tutaj.

Michał Olszewski

Michał Olszewski

Dyrektor Sektora Energetyki i Górnictwa
Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

T+  48 723 979 990