Badanie Instytutu Swiss Re

Zmiany klimatyczne mogą przyćmić Covid-19. Podobnie, jak w przypadku pandemii, nikt nie jest na nie odporny, a dodatkowo w tym przypadku nie istnieje szczepionka ratująca życie. Nie mamy też do czynienia z tymczasowym ryzykiem. To, czego aktualnie potrzeba, to odpowiednie przygotowanie i skoordynowane działania.

Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania na rzecz ochrony klimatu, do połowy stulecia może dojść do globalnych strat w wysokości ponad 18 % obecnego produktu krajowego brutto. Tak wynika z opracowania “The Economics of Climate Change” Instytutu Swiss Re na temat ekonomicznych skutków zmian klimatycznych.
Najdotkliwiej zmiany klimatu odczują kraje azjatyckie. W najgorszym scenariuszu klimatycznym gospodarka Chin może skurczyć się o jedną czwartą, a gospodarki USA i Strefa Euro o około 10% każda.

Badanie Instytutu Swiss Re pokazuje również, że Azja, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Afryka mają najmniejsze możliwości dostosowania się do zmian. Przedsiębiorstwa europejskie, które posiadają ważne rynki zbytu, a także zakłady inwestycyjne i produkcyjne w wyżej wymienionych regionach, powinny pamiętać o następujących czterech obszarach ryzyka klimatycznego: ryzyka fizyczne, ryzyka przejściowe, ryzyka związane z łańcuchem dostaw oraz ryzyka odpowiedzialności.

1. Ryzyka fizyczne związane z lokalizacją geograficzną

Wyniki badania są jasne: zmiany klimatyczne nie ominą żadnego kraju. Fizyczne konsekwencje już są widoczne w postaci częstych i ekstremalnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych.

W związku z postępującą urbanizacją i zabudową na obszarach podwyższonego ryzyka, takich jak tereny zalewowe, coraz więcej nieruchomości znajduje się na terenach zagrożonych. To rosnące ryzyko oznacza, że firmy muszą nieuchronnie coraz ściślej współpracować ze swoimi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Niektórym zagrożeniom można przeciwdziałać dzięki solidniejszej infrastrukturze. Przy budowie nowych obiektów należy mianowicie uwzględniać zagrożenia naturalne, takie jak lawiny błotne i osunięcia ziemi.

Lepsze gromadzenie i wykorzystanie danych pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć pełen zakres ich ekspozycji na ryzyko. Narzędzie CatNet firmy Swiss Re jest tego dobrym przykładem. Pozwala ono firmom analizować wpływ zmian klimatycznych w różnych regionach świata.

2. Zagrożenia związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną

Aby uniknąć najpoważniejszych skutków zmian klimatycznych, wszystkie zainteresowane strony powinny wspólnie dążyć do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wraz z coraz częstszym wprowadzaniem tematycznych regulacji i środków, będzie to problem, z którym każda firma będzie musiała się zmierzyć w mniejszym lub większym stopniu.

Podatki od emisji CO2 i inne podatki sektorowe będą miały na niektóre branże większy wpływ niż na inne sektory. Podobnie przejście na mniej emisyjne ścieżki produkcji oraz technologie i produkty odporne na zmiany klimatu – dla niektórych będzie to łatwiejsze niż dla innych. Zmiany będą wymagały czasu, ale aby uniknąć dodatkowych kosztów biznesowych, należy podjąć działania już teraz.Kolejnym bardzo aktualnym tematem jest wytwarzanie energii elektrycznej.

Według Austriackiego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Klimatu, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii, do 2030 roku 100% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Austrii ma być pokrywane przez odnawialne źródła energii.

3. Ryzyko związane z łańcuchem dostaw

2020 rok pokazał, że dalekosiężne konsekwencje zakłóceń łańcucha dostaw są oczywiste. Firmy muszą nadal być przygotowane na zwiększoną liczbę zakłóceń i brać pod uwagę zwiększone ryzyko.

Prężnie działające firmy wybiegają w przyszłość, opracowując strategie reagowania na zakłócenia w łańcuchu dostaw i zmiany dostawców. Wymaga to połączenia danych wewnętrznych z danymi z różnych źródeł zewnętrznych, aby uzyskać bardziej przejrzysty i zawsze aktualny obraz sytuacji. Oznacza to również, że coraz ważniejsza staje się przejrzystość w łańcuchach dostaw, zwłaszcza gdy wymagana jest szybka reakcja.

4. Ryzyko odpowiedzialności

Postawa firm i ich działania w odniesieniu do wyzwań ESG są coraz częściej postrzegane jako ryzyko odpowiedzialności. Rygorystyczna kontrola ze strony opinii publicznej i inwestorów zmusza firmy do większego niż dotychczas skupienia się na wynikach społecznych i środowiskowych.

Ponadto, ubezpieczyciele będą zwracać coraz większą uwagę na ryzyko ESG. Firmy powinny więc jeszcze intensywniej korzystać z technologii gromadzenia danych. Przejrzystość ta pomoże również ubezpieczycielom w opracowaniu odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Ryzyko odpowiedzialności wzrośnie również w wyniku bardziej rygorystycznych kontroli due diligence.

Minimalizacja ryzyka poprzez wykorzystanie danych

Wdrożenie odpowiednich środków służących do pozyskiwania i analizy danych jest jednym z najważniejszych konkretnych kroków, jakie firmy mogą podjąć już teraz, aby lepiej przygotować się na skutki zmian klimatu. Dane te mogą pomóc firmom zminimalizować ryzyko i w pełni przygotować się na skutki ryzyka fizycznego, przejściowego, związanego z łańcuchem dostaw i odpowiedzialnością w różnych sektorach działalności.

Wszyscy już odczuwamy skutki zmian klimatycznych. Ostatnie powodzie w Austrii i Niemczech czy tornado w Czechach pokazują nam bezlitośnie, jak mocno jesteśmy uzależnieni od nienaruszonego środowiska naturalnego. Firmy powinny obrać właściwy kurs już dziś, aby w przyszłości zachować bezpieczeństwo i odnieść sukces.

Tanja Dippel
Costumer & Distribution
Managerin Austria
T +43 664 134 29 55
tanja_dippel@swissre.com
Tanja Dippel jest Managerem ds. klientów i dystrybucji na Austrię i Europę Środkowo-Wschodnią w Swiss Re Corporate Solutions i ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Zanim dołączyła do firmy w 2017 roku, pracowała w spółkach brokerskich – GrECo i Marsh.


Andreas Berger
CEO Swiss Re Corporate Solutions
andreas_berger@swissre.com
Andreas Berger jest CEO Swiss Re Corporate Solutions oraz członkiem zarządu Swiss Re. Z ponad 25-letnim doświadczeniem ubezpieczeniowym, w 2019 r. przeszedł z zarządu ubezpieczyciela przemysłowego Grupy Allianz do szwajcarskiego reasekuratora Swiss Re.


Swiss Re Corporate Solutions
Swiss Re Corporate Solutions oferuje rozwiązania w zakresie transferu ryzyka dla dużych i średnich klientów przemysłowych na całym świecie. Innowacyjne i indywidualnie dopasowane produkty oraz standardowa ochrona ubezpieczeniowa pomagają zwiększyć elastyczność firm. Dzięki wyjątkowej obsłudze roszczeń Swiss Re Corporate Solutions zapewnia swoim klientom dodatkowe zabezpieczenie finansowe. Swiss Re Corporate Solutions obsługuje klientów na całym świecie, którzy mogą liczyć na stabilność finansową Swiss Re Group. Więcej informacji na temat Swiss Re Corporate Solutions można znaleźć na stronie corporatesolutions.swissre.com

Rudolf Schiel

Competence Center Manager Property

T +43 664 822 27 58