czyli ubezpieczenie stabilności finansowej zmniejszające ryzyko wynikające z niekorzystnych warunków pogodowych.

Być zależnym od pogody

Wyobraź sobie, że powodzenie gospodarcze twojej działalności jest całkowicie zależne od pogody, a dokładniej od Twoich umiejętności przewidywania pogody. Producenci energii ze źródeł odnawialnych stają przed takim problemem codziennie. Większość z ich podstawowych umiejętności dotyczy prowadzenia działalności, finansowania i technologii. Jednak niewielu posiada umiejętność przewidywania pogody. Dotyczy to wszystkich producentów energii wodnej, wiatrowej i słonecznej.
 
Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ przewidywanie pogody z wyprzedzeniem zaledwie kilku dni może być uciążliwe. Podczas gdy przewidywanie z wyprzedzeniem wielu dni, tygodni, miesięcy czy lat może się okazać niemożliwe. W momencie budowy nowej elektrowni wiatrowej, wodnej czy słonecznej producenci energii polegają na danych pochodzących z badań wykonalności, aby wykluczyć ryzyko pogodowe.
 
Współpracują oni z zewnętrznymi firmami doradczymi, które ustalają, jaki powinien być poziom prawdopodobieństwa p50 dla produkcji w ramach projektu w oparciu o dostępne dane historyczne i opracowują model produkcji, w której wartość p50 jest podstawą założeń ekonomicznych.
 
Nie wszyscy wiedzą, że wartość p50 posiada sporą rozpiętość i nie jest dokładna w stopniu, który mógłby uzasadnić ogromne wydatki inwestycyjne w sektorze energii odnawialnych.
 
Uspokojony wartością p50 i rozkładem prawdopodobieństwa Gaussa, przyszły operator elektrowni zleca budowę, a kilka miesięcy lub lat później nowa elektrownia zostaje uruchomiona. W tym momencie dokładność prognoz pogody, na których zostały oparte projekcje finansowe, może okazać się nieaktualna. A nawet gdy okaże się aktualna, trudność z dokładnym przewidywaniem pogody nadal pozostaje..

Case study

W przypadku hydroelektrowni przepływowej sytuacja taka może być katastrofalna. Firma polega w 100% na rzeczywistym przepływie wody, a model działania nie pozwala na gromadzenie dużej ilości energii, jak to ma na przykład miejsce w przypadku producenta dysponującego zaporą wodną.
 
Stojąc przed takim ryzykiem, jeden z naszych klientów, który obsługuje kilka rzecznych zapór wodnych, zwrócił się do nas o możliwość złagodzenia ryzyka niepewności pogodowej. We współpracy z klientem pomogliśmy mu ustalić określone potrzeby związane z zarządzaniem ryzykiem oraz wymogi. Kiedy zapoznaliśmy się dokładnie z potrzebami klienta, wprowadziliśmy ubezpieczenie parametryczne, na podstawie którego zbudowaliśmy program ubezpieczeniowy ochrony firmy klienta przed przerwaniem działalności w wyniku szkód innych niż fizyczne. Dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu ze strony klienta oraz agencji oferującej ubezpieczenia parametryczne byliśmy w stanie poprawić naszą podstawową koncepcję i przygotować całkowicie nowe rozwiązanie, które skompensuje straty przychodów wynikające z braku przepływu wody w okresie rocznym.
 
W ten sposób narodziło się ubezpieczenie parametryczne „Hydro River” (ochrona przed zmianą parametru przepływu wód rzecznych). Stworzyliśmy złożony produkt, który chroni przed obniżonymi przychodami w wyniku braku przepływu wody w pięciu lokalizacjach produkcyjnych w trzech różnych krajach. Po dokładnej analizie taryf w każdej lokalizacji dążyliśmy do uzyskania najlepszej skuteczności.
 
Łagodząc skutki ryzyka pogodowego, które może doprowadzić do niedotrzymania zobowiązań, zapewniliśmy firmie silny fundament pod budowę nowego etapu rozwoju. Firma jest przekonana, że obecnie aktywa produkcyjne nie są zagrożone, nawet przy katastrofalnie niskim poziomie przychodów w danym roku. Klient może również zwiększyć dźwignię na aktywach bieżących i zwiększyć dostępność rezerwy środków pieniężnych, ponieważ rezerwa na środki pieniężne w związku ze zmiennością przyszłego przepływu wody rzecznej nie jest już potrzebna. Klient może się skupić wyłącznie na maksymalizacji wydajności produkcji oraz planowaniu strategicznym, ponieważ ma zagwarantowany minimalny przychód.

Artykuł ukazał się w magazynie Spotlight “Wiatr zmian w energetyce” we wrześniu 2021 roku.

Julien Desrosiers

Operation Executive

T +43 664 9624054