Europa inwestuje na masową skalę w źródła energii odnawialnej. Przeciwnicy tych technologii mają wiele trafnych argumentów, a jednym z najważniejszych jest dostępność energii elektrycznej pochodzącej z OZE: co będzie, jeśli nastąpi nagły wzrost zapotrzebowania na energię? Wyobraźmy sobie, co się wydarzy, gdy podczas przerwy w połowie finału Mistrzostw Europy wszyscy w Anglii włączą czajniki, a dzień będzie pochmurny i bezwietrzny?

Dostosowanie produkcji i zużycia energii

To nie jest błahy problem. Blackout w Anglii w 2019 roku był spowodowany zakłóceniem funkcjonowania sieci. Do częściowej awarii sieci doprowadziło uderzenie pioruna w sieć przesyłową i wynikający z tego brak możliwości utrzymania częstotliwości sieci pomiędzy 49,5 Hz a 48,8 Hz. System wymagał ponad 2 100 MW mocy rezerwowej, a dostępne było tylko 1 000 MW. Przez 45 minut ponad 1 milion odbiorców było pozbawionych prądu. Pośrednie szkody trwały jeszcze przez kolejne dwa dni (48 godzin później pociągi wciąż były opóźnione). Część winy za incydent przypisano systemowi Electricity System Response.

Wydarzenie to utorowało drogę do całkowitej reorganizacji parametrów wytwarzania energii i wymagań technicznych, a także do nowych przetargów na wytwarzanie energii w Wielkiej Brytanii. Jednym z głównych wymogów stał się czas reakcji od zapotrzebowania na moc do włączenia do sieci, krótszy niż 0,5 sekundy. Jak producenci energii odnawialnej mogą sprostać takim wyzwaniom, skoro kontrola nad wiatrem i słońcem jest niemożliwa?

Rola magazynowania energii

Rozwiązaniem są technologie umożliwiające magazynowanie energii. Najpopularniejszym rozwiązaniem są magazyny energii, ale istnieje wiele różnych innych opcji, które można podzielić na trzy grupy: elektryczne, elektrochemiczne i mechaniczne.

Źródło: DNV GL AS (Safety, operation and performance of grid connected energy storage systems, October 2017, DNV GL AS)

Każdy ze wskazanych wariantów magazynowania stanowi dla sektora ubezpieczeń nowe wyzwania, nowe technologie, nieznane ryzyko i duże możliwości rozwoju. Oczywiste jest, że elektrownie szczytowo-pompowe i magazyny energii wymagają unikalnego podejścia i dostosowanej strategii zarządzania ryzykiem. W najbliższych latach pojawi się wiele tego rodzaju inwestycji, ponieważ Zielony Ład przyspieszy rozwój produkcji energii odnawialnej i uwydatni ich główny problem, jakim jest odpowiednia dostępność energii.

Nowy paradygmat super mocy

Aby poradzić sobie z tym problemem, rezerwy sieci muszą być równe trzydniowemu zapotrzebowaniu na energię. Mając to na uwadze już teraz możemy przewidzieć niewiarygodną zmianę paradygmatu energetycznego: Super moc. Ta rewolucja w naszych możliwościach energetycznych przełoży się na większą produkcję energii niż może być wykorzystana, a co za tym idzie, darmową energię w momentach, gdy magazyny energii są w pełni wykorzystane, a energii wyprodukowanej jest więcej niż stanowi aktualne zapotrzebowanie. Widać to na poniższym rysunku.

Źródło: RethinkX

Może to skłonić dużych odbiorców energii elektrycznej do maksymalizacji zapotrzebowania na energię zgodnie z tymi okresami i opracowania nowych procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, które pozwolą im na obniżenie kosztów operacyjnych. Górnictwo kryptowalutowe mogłoby korzystać wyłącznie z nadwyżki produkcji energii.

Zmiana paradygmatu będzie polegać na maksymalizacji, a nie minimalizacji zużycia energii, ponieważ wykorzystanie energii elektrycznej generowanej przez słońce i wiatr nie jest inwazyjne, szkodliwe jest za to dopuszczenie do jej marnowania. Maksymalizacja zużycia energii może również doprowadzić do powstania nowych ekonomicznych modeli biznesowych, takich jak przekształcanie wody morskiej w wodę pitną.

Ten nowy paradygmat, Super Moc, drastycznie zmieni sytuację w zakresie zużycia energii i doprowadzi do wstrząsów, których nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jako brokerzy ubezpieczeniowi musimy badać horyzonty, aby lepiej zrozumieć wizje naszych klientów i pomóc im znaleźć nowe, innowacyjne rozwiązania. W ten sposób możemy odpowiednio wspierać rozwój Państwa firmy w zakresie wytwarzania i magazynowania energii, nawet w przypadku wprowadzania nowych technologii.

Zviadi Vardosanidze

General Manager GrECo Specialty

T +43 664 962 39 04