Jak zdalne audyty wkroczyły do świata GrECo Risk Engineering, gwarantując Klientom GrECo optymalne wsparcie także w przyszłości.

Wszyscy zdążyliśmy przyzwyczaić się już do ograniczeń, jakie narzuciła nam pandemia. Nie ominęły one też zarządzania ryzykiem i doradztwa ubezpieczeniowego. Na szczęście większość klasycznych czynności z zakresu transferu ryzyka można wykonywać z domu lub podczas spotkań online.

Jednak szczególne wyzwanie stanowi jeden bardzo istotny obszar działalności GrECo Risk Engineering (GREG): przeprowadzanie audytów operacyjnych w zakładach i przygotowywanie odpowiednich raportów ryzyka, będących podstawą ubezpieczenia mienia i przerw w działalności. Wszechstronne, szczegółowe i aktualne informacje o ryzyku są niezbędne do opracowania odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych – zwłaszcza dziś, gdy pandemia przyspieszyła utwardzenie rynku ubezpieczeniowego.

W wielu przypadkach oznacza to, że bez wiarygodnych informacji o ryzyku Klienci nie mogą uzyskać odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej lub otrzymują bardzo wysokie stawki. Ograniczenia w podróżowaniu, lockdown, a także zrozumiała ostrożność wielu przedsiębiorców, którzy zezwalają na ograniczoną liczbę wizyt we własnych zakładach, utrudniają uzyskanie rzetelnych informacji na temat ryzyka.

Nadzwyczajne środki w nadzwyczajnych czasach

W ciągu ostatniego roku pojawiły się strategie zastępcze, dzięki którym mogliśmy wspierać firmy krajowe i międzynarodowe. Oprócz klasycznych usług audytu ryzyka, polegających na przeprowadzaniu inspekcji w terenie, GREG skupił się również na badaniach “hybrydowych”, tj. łączących spotkanie online z osobistą wizytą na terenie zakładu. Za granicą już w zeszłym roku pojawiły się modele “zdalne”, czyli wizyty czysto cyfrowe.

Triumf rozwiązań hybrydowych

Rozwiązanie hybrydowe ma na celu zminimalizowanie kontaktów osobistych i ograniczenie spotkań w dużych grupach. Kluczowe jest dobre przygotowanie do spotkania. Doświadczenie pokazuje, że takie tematy jak przeglądy i naprawy, ciągłość działania i dane finansowe spokojnie można przedyskutować podczas spotkań wirtualnych. Wizyta na terenie zakładu powinna mieć miejsce wkrótce po spotkaniu online – tak, aby wszyscy pamiętali, jakie tematy zostały omówione. Należy dopilnować, by grupa była nieduża, ponieważ inspekcji podlegają wszystkie pomieszczenia wewnętrzne. Takie podejście sprawdzi się także w przyszłości, również w ramach wstępnego badania nowych obiektów.

Zdalne audyty jako alternatywa lub propozycja na przyszłość

Usługi „zdalnych” audytów ryzyka, tzn. całkowicie wirtualne analizy lokalizacji, są oferowane, gdy podróż lub wizyta nie są możliwe z powodu ograniczeń związanych z pandemią. Również w tym przypadku GREG rozpoczyna od spotkania online i w pierwszej kolejności szczegółowo omawia dostępne informacje i dokumenty.

Nowością jest planowanie podczas spotkania szczegółowej trasa wirtualnego spaceru. Inżynierowie ryzyka GREG we współpracy z kierownikiem obiektu określają krytyczną lub istotną infrastrukturę oraz inne ważne obszary. Następnie wyznaczona w danym zakładzie osoba przechodzi przez wszystkie uzgodnione wcześniej pomieszczenia, przekazując na żywo transmisję wideo.
Model zdalny jest szczególnie przydatny przy audytach okresowych, jeśli dostępne są dobre plany zakładu, a osoby wyznaczone są zaznajomione z procedurą audytową. Urządzenia, które nadają się do takich przekazów wideo, to np. telefony komórkowe z aplikacją Messenger, okulary Google czy kamery GoPro. Niektóre z tych urządzeń wymagają połączenia z siecią WLAN, inne działają za pośrednictwem sieci komórkowej.

Nie można również wykluczyć, że w przypadku wystąpienia problemów z transmisją, niektóre newralgiczne miejsca, takie jak piwnice lub bardziej odległe części siedziby zakładu, nie zostaną objęte ubezpieczeniem.
Przy użyciu wyłącznie cyfrowych nagrań, takich jak transmisje wideo, znacznie trudniej jest sporządzić kompletny raport dotyczący ryzyka razem z rekomendacjami. Jednak i takie raporty są przydatne i pomocne, aby zapewnić ubezpieczycielowi aktualną informację zwrotną na temat ryzyka związanego z lokalizacją.

Co dała nam pandemia?

Audyt ryzyka na terenie zakładu może być hybrydowy lub zdalny. Pandemia przyczyniła się do powstania wielu innowacyjnych form, także w zakresie zarządzania ryzykiem. GREG otrzymał całą paletę narzędzi, z których można korzystać również w przyszłości, dostosowując je do potrzeb lub danej sytuacji Klienta.

Markus Husa

Risk Consultant

T+43 5 0404 895