W 2020 r. na świecie było ponad 650 mln kobiet w wieku 45-59 lat. Wiele z nich pracowało przez cały okres menopauzy.

Październik to Światowy Miesiąc Menopauzy. Pierwszy raz obchodzono go w październiku 2014 roku. Hasłem na 2022 rok jest “Cognition & Mood”. Jest to czas podnoszenia świadomości oraz podejmowania działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i samopoczucia, a także wspólnego poszukiwania sposobów na przełamanie barier, aby można było o menopauzie szeroko i swobodnie dyskutować.

Niekomfortowa menopauza

Według danych Komisji ds. Kobiet i Równości Izby Gmin (w Wielkiej Brytanii) ponad jedna trzecia kobiet zgłosiła, że wzięła wolne w pracy z powodu objawów menopauzy, które obejmowały problemy z pamięcią lub koncentracją, niepokój/depresję i bóle głowy. Dodatkowo, jedna trzecia kobiet nie powiedziała kolegom z pracy lub działowi kadr, że przechodzi menopauzę, ponieważ obawiała się reakcji.
 
Podobnie jak w przypadku innych obszarów związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, nie ma jednego uniwersalnego podejścia do radzenia sobie z menopauzą w pracy. Wraz ze stałym wzrostem ilości dostępnych (często błędnych) informacji, tematyka ta może być przytłaczająca. Menopauza nie jest chorobą psychiczną, ale zmiany hormonalne z nią związane mogą wpływać na zdrowie psychiczne, jak również na zdrowie fizyczne kobiety.
 
Jak niedawno pisaliśmy, sposób traktowania zdrowia psychicznego i chorób psychicznych jest różny na całym świecie – tak, jak i działania, które podejmują poszczególne kraje. Kluczowym wyzwaniem dla działu kadr jest wdrożenie solidnej strategii dobrego samopoczucia w firmie.

Menopauza w liczbach

Zmiany menopauzalne najczęściej rozpoczynają się między 45. a 55. rokiem życia (czasami mogą wystąpić wcześniej). Zazwyczaj trwają ok. 7 lat, choć mogą też być też dłuższe i trwać dwa razy tyle. Czas trwania może zależeć od czynników związanych ze stylem życia (jak palenie tytoniu, wiek, w którym rozpoczyna się klimakterium oraz rasa i pochodzenie etniczne). W 2020 r. na świecie było ponad 650 mln kobiet w wieku 45-59 lat. Wiele z nich pracowało przez cały okres menopauzy.
 
Programy dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu pracy powinny zatem uwzględniać zdrowie menopauzalne w szerszym kontekście równości płci i wieku oraz zdrowia reprodukcyjnego i poprodukcyjnego. Ponieważ kobiety w okresie menopauzy stanowią obecnie najszybciej rosnącą grupę pracowników, menopauza nie jest już problemem, który pracodawcy mogą ignorować!
 
Raport Fawcett Society z 2021 r. wykazał, że ponad połowa kobiet i mężczyzn transseksualnych doświadczających menopauzy stwierdziła, że objawy zmniejszyły ich chęć ubiegania się o awans (Menopause in the Workplace: Impact on Women in Financial Services, Fawcett Society, 2021).  

W Australii, gdzie kobiety stanowią 57% pracowników szkolnictwa wyższego oraz 78% sektora opieki zdrowotnej i społecznej, badanie przeprowadzone w zeszłym roku wśród kobiet w wieku menopauzalnym pracujących w obu sektorach ujawniło, że wiele z nich czuło się winnych z powodu słabszych wyników (Riach, K. & Jack, G. Int. J. Environ. Res. Public Health 18, 10793, 2021).

W 2019 r. brytyjskie badanie wśród 1,4 tys. kobiet dotkniętych objawami menopauzy wykazało, że prawie dwie trzecie z nich było mniej zdolne do koncentracji w pracy, ponad połowa doświadczyła większego stresu, a prawie jedna trzecia wzięła zwolnienie lekarskie z powodu męczących objawów.

W rzeczywistości nie są to odosobnione wyniki, ale w badaniu australijskim respondenci nie doszli do porozumienia, czy pracodawcy powinni wprowadzić zasady dotyczące menopauzy. Niektórzy uważali, że taka polityka może zmarginalizować starsze pracownice.

Po badaniach podjętych przez Mashhad University of Medical Sciences w Turcji zarekomendowano, żeby turecki system opieki zdrowotnej uwzględnił szersze programy promocji zdrowia i usługi doradcze w celu promowania pozytywnych postaw wobec menopauzy. Przedstawione zalecenia wynikały z odpowiedzi dwóch trzecich uczestniczących w badaniu kobiet w okresie klimakterium, które stwierdziły, że menopauza ma na nie negatywny wpływ.

Tymczasem w Wielkiej Brytanii Channel 4 przeprowadził niedawno ankietę wśród ponad 4 tys. brytyjskich kobiet w wieku 45-55 lat, przechodzących perimenopauzę lub menopauzę. Wyniki były zdumiewające! 77% kobiet odczuwało przynajmniej jeden “bardzo trudny” objaw, a 69% cierpiało na jakąś formę niepokoju lub depresji z powodu menopauzy. Tymczasem okazało się, że nieelastyczne zasady dotyczące ubioru powodują dyskomfort, szczególnie u pracowników kluczowych oraz kobiet pracujących na stanowiskach pół- i niewykwalifikowanych, wykonujących czynności manualne.

Gabriele Andratschke

Head of Group Human Resources

T +43 664 962 39 18

Powiązane artykułyth