Polski broker ubezpieczeniowy i doradca w zakresie zarządzania ryzykiem ogłosił zmiany w składzie osobowym i strukturze Zarządu.

Piotr Cieślak został mianowany Prezesem Zarządu, odpowiedzialnym za pion Sales & Account Management. Obecnie kieruje on również firmą MAI Insurance Brokers Poland . Przed połączeniem z GrECo w 2021 r pełnił funkcję CEO MAI CEE Group.“Jestem zaszczycony, że mogę zająć się rozwojem Grupy GrECo w Polsce. Skoncentruję się na stworzeniu cenionego środowiska pracy dla całego zespołu.” mówi Piotr Cieślak.
 
Pionem Finance & Administration będzie kierował Jarosław Wodnicki. Dołączył on do MAI CEE jako Group CFO w 2020 roku. Wcześniej zajmował liczne stanowiska kierownicze wyższego szczebla w ubezpieczeniach w całym regionie. Poza obowiązkami w Polsce pełni również funkcję dyrektora w GrECo Holding odpowiedzialnego za integrację podmiotów MAI i GrECo. Jarosław Wodnicki podkreśla: “Cieszę się, że mogę przyczynić się jeszcze bardziej swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie Finance&Administration do rozwoju naszych polskich jednostek, jak i całej grupy.”
 
Michał Olszewski został powołany na stanowisko Członka zarządu, odpowiedzialnego za pion Risk & Insurance Technique. Przez ostatnie lata z sukcesem budował specjalizację Energy, Power & Mining. W swojej nowej roli będzie rozwijał strategię GrECo Specialty. “Cieszę się, że mogę dołączyć do moich kolegów w zarządzie GrECo Polska. Skupię się na umacnianiu naszej specjalizacji branżowej na polskim rynku.”, mówi Michał Olszewski.
 
Zmiany weszły w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 664 548 55 58

Powiązane artykuły