Parametrické pojištění – řepka: Bessé a GrECo podepsaly dohodu o exkluzivním distribučním partnerství

Bessé, přední francouzská poradenská společnost v oblasti pojištění, a GrECo, největší nezávislý poradce v oblasti řízení rizik a pojištění ve východní Evropě, oznamují podpis exkluzivní dohody o partnerství s cílem rozšířit distribuci parametrického řešení “Klíčení řepky”. Společný projekt společností Bessé a GrECo, založený na inovaci vyvinuté společností Bessé ve spolupráci s AXA Climate, nyní umožňuje nasazení evropského parametrického pojistného řešení.

Jedinečná inovace pro zemědělsko-potravinářský průmysl

Společnost Bessé je díky svému silnému zaměření na inovace průkopníkem v oblasti parametrického pojištění. Ve Francii týmy vyvinuly jedinečný pojistný produkt pro zúčastněné strany v odvětví olejnin v reakci na rostoucí klimatická rizika ovlivňující pěstování řepky: stále sušší léta zhoršují růstový potenciál této plodiny, a to již od nejranějších fází jejího vývoje. Vyvinuté řešení může pokrýt rizika spojená s klíčením řepky a je určeno zejména pro semenářské společnosti a organizace obchodníků s obilím.

Tento produkt je na trhu jedinečný a představuje jediné řešení, které dokáže určit kvalitu klíčení řepky v polním měřítku prostřednictvím měření biomasy.

Tato inovace vyvinutá odborníky společnosti Bessé si získává oblibu mezi zemědělsko-potravinářskými subjekty: ve Francii je již pokryto téměř 80 000 hektarů a v Rumunsku byla poprvé nasazena v roce 2022.

Spolupráce na vývoji evropského parametrického řešení pojištění

Spokojenost ve Francii a potvrzení schopnosti řešení splnit požadavky na pojištění plodin řepky otevírají nové perspektivy rozvoje v evropských zemích se silným zemědělským sektorem.

Tato situace přirozeně vedla společnost Bessé ke spolupráci s GrECo ve střední a východní Evropě. Po několikaměsíční spolupráci, jejímž cílem bylo porozumět potřebám zúčastněných stran v těchto zemích a přizpůsobit řešení místním specifikům, podepsali partneři exkluzivní distribuční smlouvu, která se již v tomto odvětví uplatňuje.

Jean-Philippe PAGES
vedoucí oddělení velkých rizik společnosti Bessé.

Jsme rádi, že jsme podepsali tuto distribuční smlouvu se společností GrECo. Stejně jako my mají ve svých týmech odborníky na zemědělsko-potravinářský průmysl a solidní znalosti v oblasti zemědělského a parametrického pojištění. Jsem hrdý na tento společný projekt, který vedl k vytvoření evropského pojistného řešení, jež odpovídá novým potřebám zemědělsko-potravinářského průmyslu. Toto partnerství také potvrzuje vhodnost strategie společnosti Bessé a podporuje naši ambici pokračovat v inovacích pro naše zákazníky.

Shylov Maksym, GrECo Practice Leader Food & Agriculture

Maksym Shylov
vedoucí praxe skupiny GrECo v oblasti potravinářství a zemědělství

Strategií společnosti GrECo je soustředit se na specializovaná odvětví a řešení, jako je potravinářství a zemědělství. Specifické potřeby a individuální rizikové a pojistné situace našich klientů nás vedou k poskytování nejlepších služeb i řešení na míru. Zahájení spolupráce se
společností Bessé je jasným krokem k realizaci tohoto obchodního modelu. Obě firmy razí společnou cestu s ekologickými výzvami a digitalizací zemědělství, což zase vyžaduje vývoj a implementaci inovativních rizikových poradenských a pojistných řešení. Ze zahájení tohoto projektu máme velkou radost
.

O společnosti Bessé
Bessé jsou odborníci na zprostředkování pojištění a poradenství pro profesionály. 500 zaměstnanců denně uplatňuje své inovační schopnosti ve svých specifických oblastech, aby podpořili své zákazníky a pomohli středně velkým podnikům i velkým korporacím chránit jejich aktivity a zaměstnance. V průběhu 60 let se Bessé se stejnými hodnotami a stejným nezávislým duchem postupně vypracovala na jednu z předních francouzských firem. Týmy Bessé, které jsou pravidelně oceňovány za kvalitu služeb a poradenství, se snaží budovat dlouhodobé vztahy se svými klienty založené na důvěře. Makléř č. 1 v průzkumu spokojenosti manažerů rizik 2023 (Golder & Partners a OMC). V roce 2022 zaznamenala společnost Bessé obrat ve výši 131 mil.

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 664 548 55 58

Globální řešení

GrECo Group Specialist Insurance and Risk Management International

GrECo nova – expert na mezinárodní klientské služby

Po pádu železné opony byla společnost GrECo prvním zahraničním makléřem, který v roce 1989 založil dceřinou společnost v Maďarsku. Naší tehdejší ambicí bylo být klientovi nablízku a zaručit mu ty nejlepší možné zahraniční služby. Tato ambice se stala naší hlavní zásadou. Od roku 1994 nabízí společnost GrECo mezinárodním klientům správu rizik a pojištění po celém světě. Vytvořila také síť pečlivě vybíraných odborných makléřů. Dnes působíme v 15 zemích střední a východní Evropy a naši klienti mají potřebnou pomoc a služby vždy na dosah ruky.

GrECo nova

GrECo nova, naše globální pojišťovací síť, poskytuje našim klientům skvělé benefity pro jejich projekty realizované kdekoli na světě.

Prozkoumat

Služby pro zahraniční klienty

Globální expanze společnosti nabízí mnoho příležitostí, ale nelze se vyhnout i řadě rizik. Se vstupem a růstem na nových trzích přicházejí nové výzvy i v oblasti řízení rizik a pojištění.

Prozkoumat

Jonathan Höh

Group Sales & Market Coordination

T +43 664 962 39 20

Natalia Zaborovska

Natalia Zaborovska

Group Head of International

T +372 5824 3096

Excelence ve střední a východní Evropě

GrECo Group Excellence in CEE

Působíme v 68 dceřiných společnostech s více než 1200 zaměstnanci.

Pro nás není „být klientům nablízku“ jenom fráze, ale něco, čím se řídíme každý den. Byl to rovněž náš hlavní cíl a motivace, když jsme v roce 1989 jako jedni z prvních pojišťovacích makléřů a poradců expandovali do střední a východní Evropy. Prvním krokem bylo založení dceřiné společnosti v Maďarsku. Následovaly pobočky v několika dalších zemích. Naše jedinečná přítomnost v tomto regionu je stabilním základem pro další budoucí růst.

Tři desetiletí úspěchů ve střední a východní Evropě

Naše historie v tomto regionu je dlouhá více než třicet let. Tehdy jsme zavedli první mezinárodní pojistné programy. Dnes se naše lokální týmy klientského servisu spolehlivě a profesionálně starají o několik stovek programů. Tyto týmy mluví plynně anglicky, což je náš hlavní firemní jazyk. V rámci skupiny hovoříme více než 20 jazyky.

Proč si vybrat právě nás?

Důvěryhodný partner

Více než 95 let zkušeností v oblasti řízení rizik a pojištění

Systémy řízení souladu s právními předpisy

Jednotné a propojené systémy s plným souladem s IDD a GDPR

Jednoduchá obsluha

Specializované místní týmy, které se zabývají mezinárodními programy

Silné vztahy s dopravci

Umístění a vyjednávací síla na pojistném trhu

Řešení na jednom místě

Společnost GrECo provozuje více než 60 vlastních kanceláří v regionu a služby nabízí i prostřednictvím dlouhodobých partnerských makléřů.

Specializované pojištění

Zaměření na speciální a oborová rizika

Petra Steininger

Head of Group Communications

T +43 5 04 04 396

Rodinná společnost

GrECo Group Specialist Insurance and Risk Management 30 Years Excellence in CEE

Naše nezávislost zaručuje stabilitu a předvídatelnost.

Kdo jsme
Už od samého začátku jsme rodinný podnik v soukromém vlastnictví. Naše nezávislost je velkou výhodou, protože se nemusíme zodpovídat burzovním analytikům ani se řídit cenami akcií. Proto je naším jediným závazkem uspokojování potřeb cílových skupin společnosti GrECo.

Díky naší rozsáhlé síti, průkopnické práci v oblasti CESEE a důvěře, která nám byla projevena, jsme se v tomto regionu stali předními pojišťovacími zprostředkovateli a poradci. Na tuto pozici jsme jako rodinný podnik se silnými evropskými kořeny obzvláště hrdí.

Co děláme
V našich řešeních pro řízení rizik a pojištění v průmyslu, obchodu a veřejném sektoru klademe důraz na individualitu. Ve společnosti GrECo zajišťujeme optimální zabezpečení zaměstnaneckých, provozních a finančních rizik klientů a řídíme tato rizika na všech úrovních.

Naše vztahy s klienty charakterizuje důvěra a osobní přístup. Ve spojení s širokou škálou specializací a odborných znalostí nám to umožňuje přesně vyhodnotit rizika a přizpůsobit a optimalizovat rizika a náklady na pojištění pro naše klienty.

Rodinní příslušníci na klíčových pozicích

Součástí rodinného týmu je zakladatel a předseda dozorčí rady Friedrich Neubrand, jeho synové Georg a Fritz, a také jeho vnuk Markus.

Fritz a Georg Neubrandovi jsou členy představenstva holdingové společnosti GrECo. Ve své dvojí roli vedoucího obchodního oddělení je Fritz Neubrand zodpovědný především za pokračující expanzi skupiny na zahraniční trhy. Dalším důležitým hnacím mechanismem pro rozvoj podnikání jsou fúze a akvizice. Toho je příkladem nedávný projekt v Pobaltí nebo již dokončený projekt v oblasti zprostředkování specializovaného pojištění.

Georg Neubrand zastává dvojí roli jakožto vedoucí finančního a administrativního oddělení. Dbá na finanční sílu společnosti GrECo a je hlavním tvůrcem administrativních procesů a postupů pro zajištění kvality služeb.

Nově se k rodinné společnosti připojil i Markus Neubrand. Je technickou hlavou rodiny a podílí se na digitalizaci obchodních projektů i administrativních procesů.

Preloader