Jak przedsiębiorstwa Food&Agri ubezpieczają swoje zakłady za granicą? Jakiego brokera ubezpieczeniowego wybrać?

Kiedy dane przedsiębiorstwo ma szerszy niż lokalny zasięg działania – w szczególności, gdy prowadzi działalność poza granicami jednego kraju (np. posiada spółki zależne, przedstawicielstwa handlowe, magazyny lub zakłady produkcyjne) – wygodną formą ubezpieczenia jest ubezpieczenie całego przedsiębiorstwa, wraz z podmiotami zagranicznymi, w formie programu międzynarodowego.

Zalety programu międzynarodowego

  • Pozwala kontrolować zakres ochrony i koszt ubezpieczenia z poziomu firmy macierzystej przez jedną osobę odpowiedzialną za ryzyko lub ubezpieczenia.
  • Pozwala uzyskać jednolity, możliwie najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej w skali całej firmy, bez pozostawiania ryzyk lub przedmiotów bez pokrycia. Programy międzynarodowe oznaczają też najczęściej wyższe limity i szerszy zakres ochrony niż dostępne lokalnie dla poszczególnych spółek lub zakładów.
  • Programy międzynarodowe, dzięki ich szerokiemu zakresowi i jednolitej strukturze, pozwalają również na uzyskanie niższej składki. Nie jest to gwarantowane, jednak w większości przypadków udaje się uzyskać składkę niższą niż przy negocjacji wielu różnych ofert dla poszczególnych spółek/zakładów.
  • Zawarcie programu międzynarodowego umożliwia zachowanie wyższego poziomu udziału własnego. Grupa spółek, występując jako całość, ma większą zdolność do zatrzymania wysokiego zachowka niż pojedynczy podmiot, a im wyższy poziom ryzyka pozostający na kliencie, tym mniejsza część ryzyka przekazana do ubezpieczyciela i niższa składka końcowa.
  • W programie międzynarodowym osoby odpowiedzialne za ryzyko lub ubezpieczenia mają dostęp do wszystkich danych o szkodach, co pozwala na lepszą analizę przyczyn i minimalizowanie ryzyk, które są nieakceptowalne.
  • Kontrola nad szkodami to również bardziej efektywna likwidacja szkód.

Istnieją jednak sytuacje, gdy programy międzynarodowe mogą być niewystarczające, a lepszym rozwiązaniem okazuje się zawarcie ubezpieczenia na rynku lokalnym:

  • Ryzyko występuje wyłącznie u jednej spółki i nie istnieje na poziomie grupy (np. ubezpieczenia upraw).
  • Ubezpieczenia wymagają obsługi lokalnej (np. ubezpieczenia zdrowotne lub NNW pracowników).

Jak widać powyżej, z punktu widzenia spółki matki programy międzynarodowe mają wiele zalet, jednak nie zawsze pokrywają 100% ryzyka związanego z działalnością lokalnych spółek. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest połączenie obu ubezpieczeń: zastosowanie programu międzynarodowego dla tych ryzyk i składników majątkowych, które mogą być zarządzane na poziomie grupy, oraz dołączenie do niego polis lokalnych w zakresie, w jakim program nie oferuje pełnego pokrycia.

Opierając się na takim założeniu, najlepszym rozwiązaniem dla klienta będzie skorzystanie z profesjonalnej pomocy brokera, który posiada doświadczenia zarówno w opracowaniu programów międzynarodowych, jak i dobre rozeznanie rynku lokalnego w wielu krajach, w których aktywnie pracuje. Takim wyborem jest GrECo.

Artykuł ukazał się w magazynie Spotlight “Grunt to zarządzanie ryzykiem” w lutym 2022 roku.

Chojnacki Jacek

Jacek Chojnacki

Dyrektor Regionu Food & Agri
Broker Ubezpieczeniowy

T  +48 609 600 960