ТЕМА: Отговорност на превозвача/спедитора (CMR) и застрахователни решения – Рискове и практики CMR Конвенция!
Дата:  23.11.2022 / Време: от 09:00 до 13:00 / Място: София, Хотел Новотел 115 N, бул. „Цариградско шосе“, 1784 м. Къро, София
ЛЕКТОР: Г-н Отмар Тума, Тренер в ГрЕКо Холдинг Виена

Имаме удоволствие да ви поканим на семинар  по застраховка Отговорност на превозвача/спедитора (CMR) организиран от Застрахователен Брокер ГрЕКо България.

Срещата е насочена към транспортни и спедиторски компании, които целят да застраховат всяка една рискова експозиция и особено рискове като Груба небрежност на водачите на МПС по чл. 29 от ЧМР конвенцията / СМР /, т.е. да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции!
Участието е напълно БЕЗПЛАТНО, включително и по отношение на предвидения от организаторите обяд, кафе паузи и т.н.

Предвидили сме следния план за провеждане на представянето в София на 23.11.2022:
09:00- 9:15 Посрещане
09:15-10:00 Първи блок – Отговорността не се отнася само до глава IV СМР
Ще се дискутира обхвата на отговорността на превозвача/спедитора, като ще се обърне внимание на членове от Конвенцията извън рамките на Глава IV от СМР, по които превозвача/спедитора е отговорен.  
10:00-10:45 Втори блок – Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Ще ви запознаем с нашите форми на заявки и отговор на такива, като насочим внимание към критични моменти при приемане на поръчки за превоз на стоки.
10:45-11:00 Въпроси и отговори за първи и втори блок
11:00-11:15 Кафе пауза
11:15-12:00 Трети блок – Махалото, което се люлее между чл. 17, ал.2 и чл.29 СМР (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)   
От освобождаване от отговорност съгласно чл. 17, ал.2 СМР до неограничена отговорност съгласно чл.29 СМР границата на отговорност на превозвача/спедитора изразена финансово може да бъде от 0 лв. до фактурната стойност на стоката. А фактурната стойност на стоката в повечето случаи е неизвестна до момента на настъпване на събитие.
12:00-12:45 Четвърти блок – Системата за отговорност СМР в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл.18 СМР
Доказването на причините за липсата, повредата или забавата е в тежест на превозвача или правоимащия? Ще се дискутират примери от практиката.
12:45-13:00 Въпроси и отговори за трети и четвърти блок
13:00-14:00 Обяд
 
Надяваме се на интерес от ваша страна, с оглед на факта, че този вид семинари вече са традиция и ги организираме по два пъти на година, като и този път ще се радваме на вашето активно участие в дискусия!
Оставаме в очакване на потвърждение за участие с уточнение на броя хора до 21.11.2022 на мейл k.petrov@greco.services !

Kiril Petrov

CAM Transportation & Logistics AM-Team BG

T:+359886055656