Znamy Laureatów trzeciej edycji programu ART GrECo!

To już trzecia edycja naszego Programu stypendialnego ART GrECo, w ramach którego wraz z Fundacją GrECo z siedzibą w Wiedniu wspieramy wybitną polską młodzież.

W tym roku ufundowaliśmy 14 stypendiów w wysokości 3 tysięcy złotych dla 7 uczniów szkół podstawowych i 7 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od niezwykle utalentowanych młodych ludzi z małych miejscowości na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego lub pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały).

10-osobowa Komisja Konkursowa, którą tworzą pracownicy GrECo Polska, Ahena i MAI Insurance Brokers, zmierzyła się z niezwykle trudnym zadaniem wybrania 14 -tu najlepszych uczniów spośród wszystkich fantastycznych zgłoszeń.

Teraz możemy ich Państwu zaprezentować.

Laureatami Programu stypendialnego ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów w 2022 roku zostali:

1. Szkoła Podstawowa

 • Filip Bajron
 • Artur Droś
 • Hugo Franek
 • Hanna Kobacka
 • Karol Mazurkiewicz
 • Mikołaj Olejnik
 • Zofia Strzelec

2. Szkoła Ponadpodstawowa

 • Małgorzata Cieszko
 • Daniel Czech
 • Stanisław Lada
 • Oliwia Leszczyna
 • Otylia Polewska
 • Tymon Sztencel
 • Monika Zaklikowska

GrECo Foundation postanowiła wyróżnić dodatkowo 1 zdolnego ucznia i tym samym przyznać dodatkowe stypendium, w wysokości 2500 złotych. Jest to: Stanisław Sypion.

Fundatorem programu ART GrECo jest Fundacja GrECo Institut für gemeinnützige Förderungsaktivitäten z siedzibą w Wiedniu.

„GrECo Foundation“ jest organizacją non profit i obejmuje swoją działalnością wszystkie 16 krajów, w który reprezentowana jest Grupa GrECo. Przy wyborze projektów Zarząd Fundacji ściśle współpracuje z lokalnymi zespołami. Założyciel i Prezes Fundacji, Friedrich Neubrand, szczególną wagę przywiązuje do ułatwiania młodzieży dostępu do edukacji oraz promowania długoterminowego i zrównoważonego rozwoju młodych ludzi z perspektywami na przyszłość.

Karolina Kajca

Insurance specialist
T+48 22 393 33 11