Program stypendialny ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo  to inicjatywa GrECo Foundation i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów.

O 14 stypendiów w wysokości 3.000 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych z miejscowości liczących do 35.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały).

Jak wziąć udział w programie ART GrECo?

 • Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem programu ART GrECo. (Plik do pobrania)
 • Przygotuj esej na jeden wybrany temat:
  1) „Moja recepta na szczęście” lub
  2) „Praca marzeń”.
 • Przygotuj plan stypendialny – wzór znajdziesz w sekcji „Materiały dodatkowe”
 • Poproś nauczyciela, opiekuna sportowego lub artystycznego o napisanie listu rekomendacyjnego (list musi być podpisany także przez dyrektora Twojej szkoły lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły).
 • Wybierz kategorię, w której chcesz zgłosić swoje osiągnięcia (Nauka, Sztuka, Sport). Możesz wybrać tylko jedną kategorię! Następnie przygotuj skany dokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia (przeczytaj o nich w Regulaminie)
 • Wypełnij i wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Znajdziesz go na tej stronie.
 • Wyślij załączniki do formularza na adres poczty elektronicznej Organizatora: stypendia@greco.services – masz czas do 16.10.2022 r. (Tutaj znajdziesz Instrukcję postępowania z wnioskiem)


Fundatorem programu ART GrECo jest Fundacja GrECo Institut für gemeinnützige Förderungsaktivitäten z siedzibą w Wiedniu.

„GrECo Foundation“ jest organizacją non profit i obejmuje swoją działalnością wszystkie 16 krajów, w który reprezentowana jest Grupa GrECo. Przy wyborze projektów Zarząd Fundacji ściśle współpracuje z lokalnymi zespołami. Założyciel i Prezes Fundacji, Friedrich Neubrand, szczególną wagę przywiązuje do ułatwiania młodzieży dostępu do edukacji oraz promowania długoterminowego i zrównoważonego rozwoju młodych ludzi z perspektywami na przyszłość.

Joanna Tkacz

Asystentka Zarządu